Rekenvideo's
 
(Advertentie)
(Advertentie)
Procenten uitrekenen in een verhoudingstabel [JM]
(Advertentie)
(Advertentie)

GR = Video's van Goed Rekenonderwijs

AR = Video's van Aandacht voor Rekenen
SF  = Video's van de Sommen Fabriek

EC  = Video's van Edu Chunk

KA = Video's Kahn Academie Nederland
JM = Video's van Jeroen Meijer (voor gr. 7) 

 

(Advertentie)
Procenten - Het berekenen van een korting
Procenten - Procenten met een verhoudingstabel berekenen
Breuken - deelsom - kommagetal - procenten [VL]
(Advertentie)
(Advertentie)
Procenten 2 - Percentage van een getal [GR]
Procenten 3 - Van breuk naar procenten [GR]
Procenten 4 - Van procent naar breuk [GR]
Procenten 6 - Met hoeveel procent is iets afgenomen? [GR]
Procenten 7 - Met hoeveel procent is iets toegenomen? [GR]