Rekenvideo's
 
(Advertentie)
(Advertentie)
Kommagetallen 1 - k.g. delen door 10, 100, 1000 enz. [GR]
Kommagetallen 2 - k.g. delen door h. getal zonder tus.rest
Kommagetallen 3 - k.g. delen door heel getal met tussenrest
Kommagetallen 4 - k.g. delen door heel getal met 0 in antw.
(Advertentie)
Kommagetallen 5 - kommagetal < 1 delen door heel getal
Kommagetallen 6 - Hele getallen delen, antwoord < 1
Kommagetallen 7 - Hele getallen delen, kommagetal als antwo
Kommagetallen 8 - Een getal delen door een kommagetal [GR]
(Advertentie)

GR = Video's van Goed Rekenonderwijs

AR = Video's van Aandacht voor Rekenen
SF  = Video's van de Sommen Fabriek

EC  = Video's van Edu Chunk

KA = Video's Kahn Academie Nederland
JM = Video's van Jeroen Meijer (voor gr. 7) 
MN = Video's van Meester Nicky TV 
MT = Meezter Tom

 

(Advertentie)
Delen 2 - Delen en vermenigvuldigen horen bij elkaar [GR]
Delen 5 - Eenvoudige staartdeling zonder rest [GR]
Delen 6 - staartdeling met nullen in het antwoord [GR]
Delen 7 - Iets moeilijker staartdelingen [GR]
Delen 8 - staartdeling met deler > 10 [GR]
(Advertentie)
(Advertentie)
Delen 5 - Delen door herhaald aftrekken 1 [KA]
Delen 6 - Delen door herhaald aftrekken 2 [KA]
Cijferend delen - kolomsgewijs met tabel [JM]
Vermenigvuldigen en delen van grote getallen met veel 00[JM]
Delen met schatten en mooie getallen [JM]
Kommagetallen vermenigvuldigen en delen [JM]
Deelsommen met rest op de rekenmachine [JM]
Lastige deelsommen uitrekenen met een verhoudingstabel [JM]