Rekenvideo's
 
(Advertentie)
(Advertentie)
Vermenigvuldigen 4 - onder elkaar zonder onthouden [GR]
Vermenigvuldigen 5 - met onthouden v. e. getal onder de 100
Vermenigvuldigen 6 - met onthouden van een groot getal [GR]
Vermenigvuldigen 7 - zonder onthouden 2 getal. boven de 10
(Advertentie)
Vermenigvuldigen 8 - met onthouden v. 2 getallen boven de 10
(Advertentie)
Vermenigvuldigen en delen van grote getallen met veel 00[JM]
Kolomsgewijs en cijferend vermenigvuldigen
(Advertentie)
(Advertentie)
(Advertentie)
Kommagetallen vermenigvuldigen en delen [JM]
Vermenigvuldigen 4 - Getal met 1 cijfer x getal met 2 cijfer
Vermenigvuldigen 5 - Getal met 2 cijfer x getal met 2 cijfer
Vermenigvuldigen 6 - Getal met 3 cijfer x getal met 3 cijfer
Vermenigvuldigen 7 - Meer voorbeelden [KA]
Vermenigvuldigen 8 - met kommagetallen [KA]
Natuurlijke getallen vermenigvuldigen en delen met 0,5
Vermenigvuldigen en delen door 0,2 en 0,25